Rodinný dům Březí

Rodinný dům Březí

Projekt rodinního domu pro manžele Slezákovi měl jedno velké úskalí a tou byla limitní šířka pozemku, která nám neumožňovala uspořádat přízemní dům typu bungalow do tradičních čtvercových rozměrů. přáním investorů bylo zakomponování garáže k domu. V prvotních návrzích bylo uvažováno s povrchovou variantou, ale vzhledem ke svažujícímu se pozemku směrem k hlavní komunikaci bylo výhodnější garáž "ukýt" do suterénu domu a využít tak půdorsného prostoru pro navržení technických místností propojených s exteriérem venkovním schodištěm.