Historie

Stručná historie

V roce 2006 jsem ukončil studium na Vysokém učení technickém v Brně fakultě stavební v oboru pozemní stavby a v roce 2011 jsem úspěšně složil autorizační zkoušku v oboru pozemních staveb. Během své praxe jsem prošel všemi stupni činností při realizaci a přípravy staveb včetně projektové přípravy, kterou jsem pod dohledem zodpovědného zástupce vykonával 8 let. V roce 2011 jsem založil projekční kancelář. Na většině projektů spolupracuji s extérními specialisty z oboru statiky a dynamiky staveb a požární bezpečnosti staveb. Za sebou mám již desítky projektů zaměřujících se především na oblast projektování v občanské a bytové výstavbě.  Stejně tak jsem vykonával dozorování při výstavbě průmyslových staveb v oblasti ocelových konstrukcí, fasádních a střešních plášťů. V rámci celoživotního vzdělávání autorizovaných inežnýrů se účastním různých školení v oblasti pozemních staveb.